Obchodní podmínky a informace

Informace o společnosti

OK dražebník a.s.

IČ: 03634507
Provozovna:
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha3

Sídlo:
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Email: info@okdrazebnik.cz
Datová schránka: b53ty2f
Tel.: +420 737 290 158

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 2026

Společnost OK dražebník a.s.. zveřejňuje údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit její oprávnění k činnosti:

Registr Centrální adresa, který na základě zákona o veřejných dražbách eviduje všechny subjekty působících na trhu veřejných dražeb.

Odkaz na rejstřík Centrální adresy: https://www.postaonline.cz/

Jsme pojištěni v rámci profesní odpovědnosti na částku 35 000 000 Kč u České pojišťovny a.s.

Navíc máme pojištění věcí převzatých v rámci dražební činnosti až do 5 000 000 Kč a nemajetkovou újmu do 500 000 Kč.

Dražební činnost podléhá dohledu Ministerstva pro místní rozvoj.

Společnost také podléhá dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o obchodních podmínkách společnosti OK dražebník a.s.

Odměna dražebníka při provádění dobrovolné dražby je v závislosti na objemu od  1,99 % do 5%  z částky dosažené v rámci dražby.

Účelně vynaložené náklady jsou účtovány nad rámec odměny dražebníka. Obvykle nepřesáhnou částku 15 000. Mezi externí náklady patří náklady na vypracování znaleckého posudku, na zveřejnění dražby na centrální adrese, serveru www.okdrazby.cz, serveru www.sreality.cz, zajištění prezentačních materiálů, zajištění prohlídek, náklady na předání nemovitosti, cestovné, poštovné a další.

Odměna dražebníka při provádění dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení je domlouvána individuálně, maximálně však 5 %.

Účelně vynaložené náklady jsou účtovány nad rámec odměny dražebníka. Obvykle nepřesáhnou částku 15 000. Mezi externí náklady patří náklady na vypracování znaleckého posudku, na zveřejnění dražby na centrální adrese, serveru www.okdrazby.cz, serveru www.sreality.cz, zajištění prezentačních materiálů, zajištění prohlídek, náklady na předání nemovitosti, cestovné, poštovné a další.

Odměna dražebníka při provádění dobrovolné dražby je domlouvána individuálně, maximálně však 10 % z částky dosažené v rámci dražby.

Účelně vynaložené náklady jsou účtovány nad rámec odměny dražebníka. Obvykle nepřesáhnou částku 15 000. Mezi externí náklady patří náklady na vypracování znaleckého posudku, na zveřejnění dražby na centrální adrese, serveru www.okdrazby.cz, serveru www.sreality.cz, zajištění prezentačních materiálů, zajištění prohlídek, náklady na předání nemovitosti, cestovné, poštovné a další.