Dražte s námi

Organizujeme elektronické dražby – dobrovolné i nedobrovolné

Prodej vlastního majetku v dražbě

Nabídněte svůj majetek k prodeji až 30 000 zájemcům v dražbě či aukci. Dražit můžete i movité věci!

Organizujeme:

 • Veřejné dražby elektronické nemovitého majetku
 • Veřejné dražby elektronické movitého majetku
 • Elektronické aukce

Odměna dražebníka bude stanovena dle výše hodnoty
prodávané věci.

Sjednat schůzku

Výhody oproti přímému prodeji:

 • Díky aukčnímu principu prodáváte nejvyšší nabídce
 • Vhodné zejména pro zpeněžování specifických a obtížně prodejných nemovitostí
 • Jednoduchý a transparentní postup prodeje definovaný Zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.
 • Jasně určené termíny prohlídek a dražby
 • Změna vlastnictví je vázána na udělení příklepu, kvůli převodu majetkových práv nemusíte uzavírat žádnou smlouvu.
 • Pro nemovitosti nemusíte vyhotovovat energetický štítek
 • Náklady platíte až po provedení dražby
 • Možnost nadstandardní prezentace předmětu dražby (profesionální fotografie, virtuální prohlídky, propagace na sociálních sítích a externích inzertních portálech a další)

Dražby pro realitní kanceláře

Prodejte s námi v dražbě i ty nemovitosti, pro které se dlouho nedařilo najít kupce!

Služby pro realitní kanceláře a makléře:

 • Prodej obtížně prodejného majetku ve veřejné dražbě
 • Prodej v rámci veřejné dražby vysoce žádaných a luxusních nemovitostí
 • Uzavřené aukce pro vybrané zájemce
Kontaktujte nás!

Jaké hlavní výhody realitním kancelářím přinášíme?

 • Efektivní způsob prodeje specifických a nelikvidních nemovitostí
 • Rozšíření portfolia poskytovaných služeb
 • Pořádání uzavřených aukcí jako efektivní nástroj cenové licitace
 • Provize za zprostředkování

Privátní aukce

Potřebujete při prodeji vybrat zájemce s nejvyšší nabídkou? Chcete zajistit transparentní proces pro všechny účastníky?

Nabízíme vytvoření PRIVÁTNÍ AUKCE:

 • Účast pouze pro Vámi vybrané účastníky nebo klienty, kterým zašlete odkaz
 • Možnost prodeje nemovitostí (například pokud prodáváte nemovitost, máte hodně zájemců a chcete vybrat nejvyšší nabídku)
 • Možnost nastavit různé modely aukce – nejvyšší nebo nejnižší nabídka apod.
 • Efektivní správa vlastního portfolia aukcí
Kontaktujte nás

Proč vyzkoušet PRIVÁTNÍ AUKCI?

 • Úspora času pro prodejce – nemusíte komunikovat s každým zájemcem o koupi telefonicky nebo emailem, pouze jej odkážete na průběh aukce.
 • Transparentní proces pro všechny kupující. Znáte pohádku o „dalším zájemci a vyšší nabídce“? Staňte se pro své klienty transparentním prodejcem.
 • Různé možnosti oslovení dražitelů – možné zaslat link emailem, vyžádat ověření totožnosti apod.

Zpeněžení majetku pro zajištěné věřitele

Nabízíme Vám efektivní způsob, jak vymoci své pohledávky v rámci prodeje zajištěného majetku prostřednictvím veřejné dražby nedobrovolné.

Naše služby v rámci provádění nedobrovolné dražby:

 • Právní a praktické posouzení  pohledávky
 • Zajištění znaleckého posudku
 • Propagace za účelem dosažení nejvyšší možné ceny
 • Provedení veřejné dražby nedobrovolné
 • Zajištění exekučního vymáhání v případě dluhu přesahujícího hodnotu zástavy

Odměna dražebníka od 5 % do 10 %.

Domluvit OK dražbu

Výhody zpeněžení formou veřejné dražby oproti exekučnímu vymáhání

 • Rychlejší zpeněžení majetku (3-5 měsíců)
 • Výrazná úspora nákladů na zpeněžení oproti exekučnímu vymáhání (až o polovinu)
 • Kompletní právní podpora
 • Jednoduchý a transparentní postup prodeje definovaný Zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.
 • Vhodné zejména pro zpeněžování specifických a obtížně prodejných nemovitostí
 • Náklady jsou hrazeny až z výtěžku dražby
 • Máme profesní pojištěni na 35 mil. Kč
 • Možnost nadstandardní prezentace předmětu dražby (profesionální fotografie, virtuální prohlídky, propagace na sociálních sítích a externích inzertních portálech a další)
 • Možnost kombinace exekučního vymáhání a veřejné dražby nedobrovolné díky spolupráci s vybranými exekutorskými úřady po celé ČR

Dražby v rámci insolvence

Transparence a kvalita. Oboje naše společnost OK dražebník a.s.

V rámci insolvenčního řízení můžete využít veřejnou dražbu na návrh insolvečního správce při prodeji:

 • Nemovitého majetku
 • Movitého majetku
 • Pohledávek

Odměna dražebníka od 1,99 % do 5 %

Naše zázemí a hodnoty

Proč zvolit veřejnou dražbu v rámci insolvenčního řízení?

 • Právní jistota pro všechny účastníky
 • Rychlost zpeněžení majetku
 • Jednoduchý a transparentní postup prodeje definovaný Zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.
 • Jasně určené termíny prohlídek a dražby
 • Nejefektivnější způsob zpeněžování specifických a obtížně prodejných nemovitostí
 • Možnost dražit nejen nemovité, ale i movité věci a pohledávky
 • Máme profesní pojištěni na 35 mil. Kč
 • Možnost nadstandardní prezentace předmětu dražby (profesionální fotografie, virtuální prohlídky, propagace na sociálních sítích a externích inzertních portálech a další)